Apie mus
 

Viešieji pirkimai - viena iš svarbiausių valstybės funkcionavimo prielaidų. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos pateikiamą informaciją, valstybės institucijos 2012 m. viešiesiems pirkimams skyrė beveik 13 mlrd. lt. Atsižvelgiant į tai, kad viešiesiems pirkimams yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ypatingai svarbūs viešųjų pirkimų elementai - teisinis reglamentavimas ir jo išmanymas, procedūros ir tinkamas jų atlikimas. Todėl Legal & Financial Solutions teikia su viešaisiais pirkimais susijusias paslaugas perkančiosioms organizacijoms bei tiekėjams. Siekiame, kad visos procedūros būtų atliekamos tinkamai, taip pat siekiame, kad būtų apginti visų viešųjų pirkimų dalyvių - perkančiųjų organizacijų, tiekėjų ar trečiųjų asmenų interesai.

Atsižvelgiant į tai, kad viešieji pirkimai yra ypatingai jautrus klausimas tiek tiekėjui, tiek ir perkančiajai organizacijai, Legal & Financial Solutions savo veiklą grindžia lojalumo Klientui ir informacijos konfidencialumo, teisės aktų nuostatų laikymosi bei individualaus požiūrio į iškilusią problemą principais. Komandoje dirbame vieningai, gerbiame kitų darbą ir laiką. Sąžiningai, kruopščiai ir nuosekliai atliekame mums pavestus darbus. Vengiame bet kokių asmeniškumų. Mūsų nuomone, geriausias būdas užsibrėžtam tikslui pasiekti – komunikacija. Taip pat nuolatos keldami savo kvalifikaciją, tobulėjame profesinėje srityje.

 

Mūsų komandoje dirba aukščiausią teisinę kvalifikaciją turintys asmenys. Visi mūsų komandos nariai turi teisės magistro laipsnį. Vienas iš partnerių siekia daktaro laipsnio teisės srityje. Mūsų komandos nariai dalyvauja žaliųjų viešųjų pirkimų įgyvendinimo seminarų organizavime, vertina perkančiųjų organizacijų parengtų viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Lietuvos Respublikos teismų praktiką viešųjų pirkimų bylose, konsultuoja perkančiasias organizacijas bei tiekėjus visais viešųjų pirkimų klausimais. Mūsų komandos nariai yra dirbe Viešųjų pirkimų tarnyboje, perkančiosiose organizacijose ir kaip tiekėjai.

 
  © 2017 lfsolutions.lt | Interneto svetainių kūrimas